1200 Icon động cực chất Flat Animated Icons Library, một thư viện icon động khổng lồ và quý giá. Gồm tất cả các lĩnh vực hay sự vật trong cuộc sống thì đều có trong bộ icon động này. Phong phú, chi tiết, đẹp mắt, thư viện icon động giúp các bạn lắp ghép bằng cách kéo thả đối tượng rất dễ dàng và đơn giản.

1200-icon-dong 1200-icon-dong-3
Đây là một thư viện giá trị cho các bạn với công việc motion graphic, nó giúp bạn rút ngắn thời gian công việc. Nó đáng giá để bạn sưu tập vào thư viện của mình đó.

Thông tin thư viện 1200 Icon động cực chất Flat Animated Icons Library

Created: 19 May 15
After Effects Version: CS5, CS5.5, CS6, CC, CC 2014
Universal Expressions: Yes
Resolution: Resizable
File Size: 200mb

Download thư viện 1200 Icon động cực chất Flat Animated Icons Library

download Project

 

 

 

Đối tác

Trả lời