170 chuyển cảnh siêu zoom cho AE – Distortion Zoom Transitions, Script với 170 hiệu ứng chuyển cảnh dạng zoom cực mượt mà và chất, giúp các bạn tạo ra các sản phẩm vô cùng sáng tạo. Gói chuyển cảnh siêu zoom cho AE – Distortion Zoom Transitions cực kỳ cần thiết cho các bạn muốn tạo ra một video cool, chất, ngầu đúng chất của riêng mình. Đây cũng là một gói cùng nhà sản xuất với sản phẩm Handy Seamless Transition đình đám mà chúng ta đã gặp.

Thông tin 170 chuyển cảnh siêu zoom cho AE – Distortion Zoom Transitions

 • Over 170 dynamic transitions
 • Supported any resolution up to 4K
 • Supported any aspect ratio regardless of orientation – portrait or landscape
 • Without media hodlers (adjustment layers system)
 • Animation speed control in real time
 • Ability to change Zoom center point
 • Ability to use in Premiere Pro (via the Dynamic Link). Tutorial
 • Does not require advanced skills in After Effects
 • Music used in Promo (not included): Energetic Claps Stomp by Amaksi
 • Font used in Promo (free): Muller
 • Video used in Promo: Link
 • Free Demo Presets
 • Free Sound FX Pack

Download 170 chuyển cảnh siêu zoom cho AE – Distortion Zoom Transitions

Đối tác

Trả lời