25 Chuyển cảnh 3D cho After Effect(25 3D Transitions Pack) bao gồm 25 chuyển cảnh 3D cực đẹp cho các bạn làm slide ảnh hoặc các chuyển cảnh trong các sản phẩm. Đảm bảo bạn sẽ mê luôn ngay lần đầu nhìn thấy =))

Thông tin Project:


25 3D Transitions Pack 1 25 3D Transitions Pack 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Download Project:


download Project

 

 

 

Re: 1920x1080
Size: 110MB
Type: After Effect Project
OS: CS5, CS5.5, CS6, CC, CC 2014

Library After Effect Project Free: 
http://goo.gl/twjIdh
 
#1 Trung Tâm Đào Tạo Thiết Kế Đồ Họa HDMotion
http://facebook.com/hdmotionvn

Đối tác

Trả lời