25 Chuyển cảnh 3D cho After Effect(25 3D Transitions Pack) bao gồm 25 chuyển cảnh 3D cực đẹp cho các bạn làm slide ảnh hoặc các chuyển cảnh trong các sản phẩm. Đảm bảo bạn sẽ mê luôn ngay lần đầu nhìn thấy =))

Thông tin Project:


25 3D Transitions Pack 1 25 3D Transitions Pack 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Download Project:


download Project

 

 

 

Re: 1920x1080
Size: 110MB
Type: After Effect Project
OS: CS5, CS5.5, CS6, CC, CC 2014

Library After Effect Project Free: 
http://goo.gl/twjIdh
 
http://hdmotion.vn
http://facebook.com/hdmotionvn

Đánh giá bài viết

Chất lượng
Ứng dụng
Một bộ transition quá tuyệt vời :D
Best

25 Chuyển cảnh 3D cho After Effect(25 3D Transitions Pack)

| PROJECT | 2 Bình luận
About The Author
- Thanh niên mềm ^^ Yêu thích Kỹ xảo điện ảnh, không sang chảnh, cũng chẳng bảnh :D

2 Bình luận