Adobe CC 2015 full Win/Mac Xforce đã chính thức có mặt cho các bạn thưởng thức với hàng loạt tính năng siêu việt nhé các bạn. Trong bản Adobe CC 2015 full Win/Mac Xforce, hãng Adobe đã nâng cấp các tính năng mạnh mẽ cho các phần mềm. Ở phần mềm dựng phim chuyên nghiệp Adobe Premiere CC, Adobe giới thiệu hai tính năng Morph Cut và Lumetri Color Panel, đồng thời hỗ trợ bộ codec XF-AVC mới nhất của Canon. Với bản cập nhật lớn này, Adobe kỳ vọng sẽ đẩy nhanh quá trình hậu kỳ video, cũng như đem lại chất lượng sản phẩm cao hơn nhờ đặc tính của hiệu ứng Morph Cut. Các bạn có thể dùng bản Adobe CC 2015 full trên HDMotion để cùng nghiên cứu các tính năng mới nhé.
adobe-cc-2015-full

Các tính năng mới cải tiến trong bản cập nhật Adobe CC 2015 full

Hầu hết các phần mềm đều được nâng cấp thêm các tính năng mới trong bản cập nhất này, nhưng nhiều và mạnh mẽ nhất có lẽ là Adobe Photoshop CC 2015 và Adobe Premiere CC 2015 với hàng loạt tính năng mới và mạnh mẽ. Ở Photoshop có Có những tính năng mới như Artboards, panel mới, một dehaze tool…và nhiều hơn nữa. Đặc biệt nhất chúng ta phải kể đến phần mềm làm phim hoạt hình mới toanh mà Adobe giới thiệu lần này đó là Adobe Charactor 😀 Các bạn đam mê phim hoạt hình từ nay có thể dễ dàng tạo ra các thước phim hoạt hình ngộ nghĩnh và đáng yêu.

Download Adobe CC 2015 full Win/Mac tại đây nhé các bạn

*Note: Trước khi download các bạn bấm vào Link dưới để không xảy ra lỗi cookie nhé.

http://tiny.cc/adobe-cookie

Adobe CC 2015 Win:

Adobe Technical Communication Suite v6 (May 2015)
 http://trials3.adobe.com/AdobeProducts/ATST/6/win32/TechCommunicationSuite_6_LREFDJ.7z
 http://ccmdl.adobe.com/AdobeProducts/ATST/6/win32/TechCommunicationSuite_6_LREFDJ.7z
Acrobat Pro DC v12 (Mar 15)
 http://trials3.adobe.com/AdobeProducts/APRO/Solstice_Acrobat2015/win32/Acrobat_2015_Web_WWMUI.exe
 http://ccmdl.adobe.com/AdobeProducts/APRO/Solstice_Acrobat2015/win32/Acrobat_2015_Web_WWMUI.exe
After Effects CC 2015 v13.5 
 http://trials3.adobe.com/AdobeProducts/AEFT/13_5/win64/AfterEffects_13_5_LS20.7z
 http://ccmdl.adobe.com/AdobeProducts/AEFT/13_5/win64/AfterEffects_13_5_LS20.7z
Audition CC 2015 v8
 http://trials3.adobe.com/AdobeProducts/AUDT/8/win64/Audition_8_LS20.exe
 http://ccmdl.adobe.com/AdobeProducts/AUDT/8/win64/Audition_8_LS20.exe
Bridge v6.1.1 (Latest update: Jun 15)
 Base file remains unchanged from previous CC 2013. Get the updates.
 x86 http://trials3.adobe.com/AdobeProducts/KBRG/6/win32/Bridge_6_LS20_win32.7z
 x86 http://ccmdl.adobe.com/AdobeProducts/KBRG/6/win32/Bridge_6_LS20_win32.7z
 
 x86 http://swupdl.adobe.com/updates/oobe/aam20/win/AdobeBridgeCC-6.0/6.0.1/setup.zip
 x86 http://swupdl.adobe.com/updates/oobe/aam20/win/AdobeBridgeCC-6.0/6.1/setup.zip
 x86 http://swupdl.adobe.com/updates/oobe/aam20/win/AdobeBridgeCC-6.0/6.1.1/setup.zip
 
 x64 http://trials3.adobe.com/AdobeProducts/KBRG/6/win64/Bridge_6_LS20_win64.7z
 x64 http://ccmdl.adobe.com/AdobeProducts/KBRG/6/win64/Bridge_6_LS20_win64.7z
 
 x64 http://swupdl.adobe.com/updates/oobe/aam20/win/AdobeBridgeCC64Bit-6.0/6.0.1/setup.zip
 x64 http://swupdl.adobe.com/updates/oobe/aam20/win/AdobeBridgeCC64Bit-6.0/6.1/setup.zip
 x64 http://swupdl.adobe.com/updates/oobe/aam20/win/AdobeBridgeCC64Bit-6.0/6.1.1/setup.zip

Dreamweaver CC 2015 v16
 x86 http://trials3.adobe.com/AdobeProducts/DRWV/16/win32/Dreamweaver_16_LS20.exe
 x86 http://ccmdl.adobe.com/AdobeProducts/DRWV/16/win32/Dreamweaver_16_LS20.exe
 
 x64 http://trials3.adobe.com/AdobeProducts/DRWV/16/win64/Dreamweaver_16_LS20.exe
 x64 http://ccmdl.adobe.com/AdobeProducts/DRWV/16/win64/Dreamweaver_16_LS20.exe
Edge Animate v6 (May 15)
 http://trials3.adobe.com/AdobeProducts/EDGE/6/win64/Edge_Animate_6_0_0_LS17.exe
 http://ccmdl.adobe.com/AdobeProducts/EDGE/6/win64/Edge_Animate_6_0_0_LS17.exe

Flash Pro CC 2015 v15
 http://trials3.adobe.com/AdobeProducts/FLPR/15/win64/Flash_Professional_15_LS20.exe
 http://ccmdl.adobe.com/AdobeProducts/FLPR/15/win64/Flash_Professional_15_LS20.exe
Illustrator CC 2015 v19
 x86 http://trials3.adobe.com/AdobeProducts/ILST/19/win32/Illustrator_19_LS20_win32.7z
 x86 http://ccmdl.adobe.com/AdobeProducts/ILST/19/win32/Illustrator_19_LS20_win32.7z
 
 x64 http://trials3.adobe.com/AdobeProducts/ILST/19/win64/Illustrator_19_LS20_win64.7z
 x64 http://ccmdl.adobe.com/AdobeProducts/ILST/19/win64/Illustrator_19_LS20_win64.7z
InCopy CC 2015 v11
 x86 http://trials3.adobe.com/AdobeProducts/AICY/11/win32/InCopy_11_LS20_Win32.7z
 x86 http://ccmdl.adobe.com/AdobeProducts/AICY/11/win32/InCopy_11_LS20_Win32.7z
 
 x64 http://trials3.adobe.com/AdobeProducts/AICY/11/win64/InCopy_11_LS20_Win64.7z
 x64 http://ccmdl.adobe.com/AdobeProducts/AICY/11/win64/InCopy_11_LS20_Win64.7z
InDesign CC 2015 v11
 x86 http://trials3.adobe.com/AdobeProducts/IDSN/11/win32/InDesign_11_LS20_Win32.7z
 x86 http://ccmdl.adobe.com/AdobeProducts/IDSN/11/win32/InDesign_11_LS20_Win32.7z
 
 x64 http://trials3.adobe.com/AdobeProducts/IDSN/11/win64/InDesign_11_LS20_Win64.7z
 x64 http://ccmdl.adobe.com/AdobeProducts/IDSN/11/win64/InDesign_11_LS20_Win64.7z
Lightroom v6 (Apr 15) (Latest update: Jun 15)
 http://trials3.adobe.com/AdobeProducts/LTRM/6/win64/Lightroom_6_LS11.exe
 http://ccmdl.adobe.com/AdobeProducts/LTRM/6/win64/Lightroom_6_LS11.exe
 
 http://swupdl.adobe.com/updates/oobe/aam20/win/AdobeLightroom-6.0/6.0.1/setup.zip
 http://swupdl.adobe.com/updates/oobe/aam20/win/AdobeLightroom-6.0/6.1/setup.zip
Media Encoder v9
 http://trials3.adobe.com/AdobeProducts/AME/9/win64/AdobeMediaEncoder_9_LS20.exe
 http://ccmdl.adobe.com/AdobeProducts/AME/9/win64/AdobeMediaEncoder_9_LS20.exe
Photoshop CC 2015 v16
 x86 http://trials3.adobe.com/AdobeProducts/PHSP/16/win32/Photoshop_16_LS20_win32.7z
 x86 http://ccmdl.adobe.com/AdobeProducts/PHSP/16/win32/Photoshop_16_LS20_win32.7z
 
 x64 http://trials3.adobe.com/AdobeProducts/PHSP/16/win64/Photoshop_16_LS20_win64.7z
 x64 http://ccmdl.adobe.com/AdobeProducts/PHSP/16/win64/Photoshop_16_LS20_win64.7z
 
 http://swupdl.adobe.com/updates/oobe/aam20/win/PhotoshopCameraRaw8-8.0/9.0.592/setup.zip
Premiere Pro CC 2015 v9
 http://trials3.adobe.com/AdobeProducts/PPRO/9/win64/PremierePro_9_LS20.7z
 http://ccmdl.adobe.com/AdobeProducts/PPRO/9/win64/PremierePro_9_LS20.7z
SpeedGrade CC 2015 v9
 http://trials3.adobe.com/AdobeProducts/SPGD/9/win64/SpeedGrade_9_LS20.exe
 http://ccmdl.adobe.com/AdobeProducts/SPGD/9/win64/SpeedGrade_9_LS20.exe

Adobe CC 2015 MAC:

After Effects CC 2015 v13.5
 http://trials3.adobe.com/AdobeProducts/AEFT/13_5/osx10-64/AfterEffects_13_5_LS20.dmg
 http://ccmdl.adobe.com/AdobeProducts/AEFT/13_5/osx10-64/AfterEffects_13_5_LS20.dmg
Audition CC 2015 v8
 http://trials3.adobe.com/AdobeProducts/AUDT/8/osx10-64/Audition_8_LS20.dmg
 http://ccmdl.adobe.com/AdobeProducts/AUDT/8/osx10-64/Audition_8_LS20.dmg
Bridge v6.1.1 (Latest update: Jun 15)
 Base file remains unchanged from previous CC 2013. Get the updates.
 http://trials3.adobe.com/AdobeProducts/KBRG/6/osx10/Bridge_6_LS20.dmg
 http://ccmdl.adobe.com/AdobeProducts/KBRG/6/osx10/Bridge_6_LS20.dmg
 
 http://swupdl.adobe.com/updates/oobe/aam20/mac/AdobeBridgeCC-6.0/6.0.1/setup.dmg
 http://swupdl.adobe.com/updates/oobe/aam20/mac/AdobeBridgeCC-6.0/6.1/setup.dmg
 http://swupdl.adobe.com/updates/oobe/aam20/mac/AdobeBridgeCC-6.0/6.1.1/setup.dmg
Dreamweaver CC 2015 v16
 http://trials3.adobe.com/AdobeProducts/DRWV/16/osx10-64/Dreamweaver_16_LS20.dmg
 http://ccmdl.adobe.com/AdobeProducts/DRWV/16/osx10-64/Dreamweaver_16_LS20.dmg
Flash Pro CC 2015 v15
 http://trials3.adobe.com/AdobeProducts/FLPR/15/osx10-64/Flash_Professional_15_LS20.dmg
 http://ccmdl.adobe.com/AdobeProducts/FLPR/15/osx10-64/Flash_Professional_15_LS20.dmg
Illustrator CC 2015 v19
 http://trials3.adobe.com/AdobeProducts/ILST/19/osx10-64/Illustrator_19_LS20.dmg
 http://ccmdl.adobe.com/AdobeProducts/ILST/19/osx10-64/Illustrator_19_LS20.dmg
InCopy CC 2015 v11
 http://trials3.adobe.com/AdobeProducts/AICY/11/osx10/InCopy_11_LS20.dmg
 http://ccmdl.adobe.com/AdobeProducts/AICY/11/osx10/InCopy_11_LS20.dmg
InDesign CC 2015 v11
 http://trials3.adobe.com/AdobeProducts/IDSN/11/osx10/InDesign_11_LS20.dmg
 http://ccmdl.adobe.com/AdobeProducts/IDSN/11/osx10/InDesign_11_LS20.dmg
InDesign CC Server 2014 v10 (Sep 14)
 http://trials3.adobe.com/AdobeProducts/AIS/10/osx10-64/InDesignServer_10_LS18.dmg
 http://ccmdl.adobe.com/AdobeProducts/AIS/10/osx10-64/InDesignServer_10_LS18.dmg
Lightroom v6 (Apr 15) (Latest update: Jun 15)
 http://trials3.adobe.com/AdobeProducts/LTRM/6/osx10/Lightroom_6_LS11.dmg
 http://ccmdl.adobe.com/AdobeProducts/LTRM/6/osx10/Lightroom_6_LS11.dmg
 
 http://swupdl.adobe.com/updates/oobe/aam20/mac/AdobeLightroom-6.0/6.0.1/setup.dmg
 http://swupdl.adobe.com/updates/oobe/aam20/mac/AdobeLightroom-6.0/6.1/setup.dmg
Media Encoder v9
 http://trials3.adobe.com/AdobeProducts/AME/9/osx10-64/AdobeMediaEncoder_9_LS20.dmg
 http://ccmdl.adobe.com/AdobeProducts/AME/9/osx10-64/AdobeMediaEncoder_9_LS20.dmg
Photoshop CC 2015 v16
 http://trials3.adobe.com/AdobeProducts/PHSP/16/osx10/Photoshop_16_LS20.dmg
 http://ccmdl.adobe.com/AdobeProducts/PHSP/16/osx10/Photoshop_16_LS20.dmg
 
 http://swupdl.adobe.com/updates/oobe/aam20/mac/PhotoshopCameraRaw8-8.0/9.0.592/setup.dmg
Premiere Pro CC 2015 v9
 http://trials3.adobe.com/AdobeProducts/PPRO/9/osx10-64/PremierePro_9_LS20.dmg
 http://ccmdl.adobe.com/AdobeProducts/PPRO/9/osx10-64/PremierePro_9_LS20.dmg

CÁC BẠN CÓ THỂ DOWNLOAD CẢ BỘ(WIN) LINK TORRENT(16BG) tại đây:

http://adf.ly/1JBSSi

ĐỂ BẺ KHÓA CÁC BẠN DÙNG SẢN PHẨM CỦA XFORCE(WIN/MAC):

http://adf.ly/1JBTdz

Đối tác

Trả lời