Advanced Shadow Preset tạo bóng đổ cực đẹp trong After Effect, giúp bạn dễ dàng tạo bóng đổ mà không mất quá nhiều thời gian. Advanced Shadow hỗ trợ nhiều kiểu đổ bóng như: bóng ngắn, bóng dài, bóng tiếp xúc, đảm bảo công việc của bạn hoàn toàn có thể tùy biến dễ dàng.

Thông tin Advanced Shadow Preset tạo bóng đổ cực đẹp trong After Effect

Last Update
Created 10 January 18
Add-on Files Included .ffx
Works With Mac OSX (64-bit) After Effects CC 2015, Windows (64-bit) After Effects CC 2015, Mac OSX (64-bit) After Effects CC 2014, Windows (64-bit) After Effects CC 2014, Mac OSX (64-bit) After Effects CS5/CS6/CC, Windows (64-bit) After Effects CS5/CS6/CC
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT:

Giải nén và Copy file vào đường dẫn: 

Windows C:\Program Files\Adobe\Adobe After Effects CS[x]\Support Files\Presets 

Mac /Applications/After Effects CS[x]/Presets 

Đê sử dụng các bạn vào: Animation -> Apply Animation Preset… 

Download Advanced Shadow Preset tạo bóng đổ cực đẹp trong After Effect

 

 

 

Đối tác

Trả lời