Đầy đủ bộ plug-in Redgiant cho Adobe CC 2017, nhằm giúp các bạn không cần tìm riêng lẻ từng plug-in một để cài đặt, HDMotion giới thiệu tới các bạn đầy đủ bộ plug-in của Redgiant dành cho bộ Adobe CC 2017. Và tất nhiên nó cũng hoàn toàn hỗ trợ các phiên bản thấp hơn nhé các bạn.

LINK DOWNLOAD Redgiant cho Adobe CC 2017 WIN/MAC

Các bạn lựa chọn phiên bản phù hợp với hệ điều hành của mình nhé, sau đó copy link dán vào trình duyệt nó sẽ tự tải, vì đây là link trực tiếp từ sever của nhà sản xuất nhé. Còn Serial thì các bạn tải ở phía dưới ạ.

Trapcode suite 13.1.1:
http://downloads.redgiant.com/redgiant/products/singlesuites/trapcode/archive/TCSuite_Win_Full_13.1.1.zip 
http://downloads.redgiant.com/redgiant/products/singlesuites/trapcode/archive/TCSuite_Mac_Full_13.1.1.zip 

Effects Suite 11.1.10:
http://cdn.redgiant.com/redgiant/products/singlesuites/effects/archive/ESuite_Win_Full_11.1.10.zip 
http://cdn.redgiant.com/redgiant/products/singlesuites/effects/archive/ESuite_Mac_Full_11.1.10.zip

Keying Suite 11.1.8:
http://cdn.redgiant.com/redgiant/products/singlesuites/keying/archive/KSuite_Win_Full_11.1.8.zip
http://cdn.redgiant.com/redgiant/products/singlesuites/keying/archive/KSuite_Mac_Full_11.1.8.zip 

Magic Bullet Suite 13.0.2:
http://downloads.redgiant.com/redgiant/products/singlesuites/magicbullet/archive/MBSuite_Win_Full_13.0.2.zip
http://downloads.redgiant.com/redgiant/products/singlesuites/magicbullet/archive/MBSuite_Mac_Full_13.0.2.zip 

Shooter Suite 13.1.3:
http://cdn.redgiant.com/redgiant/products/singlesuites/shooter/archive/SSuite_Win_Full_13.1.3.zip
http://cdn.redgiant.com/redgiant/products/singlesuites/shooter/archive/SSuite_Mac_Full_13.1.3.zip

redgiant duck media copy 4.0.4:
http://downloads.redgiant.com/products/autoduck/mediacopy/MediaCopy_Win_Full.zip
http://downloads.redgiant.com/products/autoduck/mediacopy/MediaCopy_Mac_Full.zip

redgiant duck ximport ae 1.0.4:
http://downloads.redgiant.com/products/autoduck/ximportae/archive/XimportAE_Mac_Full_1.0.4.zip

LINK DOWNLOAD SERIAL CHO TẤT CẢ CÁC BỘ PLUG-IN:

Đối tác

Trả lời