[DVD] – Hướng dẫn làm Motion Infographic cơ bản, đây là khóa học cơ bản về Motion graphic. Khóa học này cho thấy các kỹ thuật quản lý và điều khiển các lớp layer trong After Effects, đặc biệt là công việc lớn với rất nhiều lớp. [DVD] – Hướng dẫn làm Motion Infographic cơ bản với Project, Layer, Keyframe và đơn giản hóa là rất quan trọng để cho phép bạn giữ cho công việc của bạn sáng tạo và không bị sa lầy – là một số phận rất rất phổ biến đối với các nghệ sĩ After Effects. Giải phóng công việc của bạn!
Huong-dan-hoc-motion-infographic-co-ban
Motion Infographics Tricks in After Effects
2.5 Hrs | Video: AVC (.mp4) 1280×720 | Audio: AAC 44.1KHz 2ch | 342 MB
Genre: eLearning | English
Rapid workflow for motiongraphics and information graphics

Download [DVD] – Hướng dẫn làm Motion Infographic cơ bản

download-tutorial-300x81

 

 

 

Đối tác

Trả lời