Một vấn đề khá cũ nhưng lại mới cho những người mới bất đầu, đó là sử dụng Plug-in gì, cài đặt ra làm sao, bẻ khóa như nào để trong quá trình sử dụng được tiện lợi nhất.

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn toàn bộ những gì liên quan tới Download, cài đặt và bẻ khóa toàn bộ những Plug-in cần thiết cho phần mềm Adobe Afte Effect!

Các gói Plug-in cần thiết:

Hãng Redgian: – Magic Bullett Suite, Keying Suite, Effect Suite và Trapcode Suite
Hãng Video Copilot: – Optical Flares, Element 3D, Target Sure, Twich, Reflect
Hãng Genart: Sapphier

Ngoài ra có thêm các Plug-in riêng lẻ khác, nhưng cài những bộ kia đã đủ cho bạn tung hoành thế giới Kỹ xảo điện ảnh ngang tầm thế giới rồi 😀

Hãy truy cập: http://hdmotion.edu.vn/plug-in để download những bộ Plug-in chuẩn nhất, đã được test kỹ, kiểm chứng và hoạt động hoàn hảo.

http://hdmotion.edu.vn
http://facebook.com/hdmotionvn

Đối tác

Trả lời