Hướng dẫn làm kĩ xảo tan biến với Trapcode Particular, đây là một bài hướng dẫn cách tạo hiệu ứng hạt tan biến cho hình ảnh và video. Bạn có thể tạo các hiệu ứng kỹ xảo tan biến trên after effect dễ dàng khi điều chỉnh một vài thông số của plug-in Particular. Đây là một plug-in khó, nhưng nếu bạn nắm bắt được nó thì sự ảnh hưởng của nó tới sản phẩm là vô cùng rõ ràng. Hãy ứng dụng kỹ xảo tan biến vào sản phẩm của bạn, giúp tạo ấn tượng vô cùng.

trapcode-particular-slideshow-ky-xao-tan-bien

Download project kỹ xảo tan biến Trapcode Particular về thực hành

download Project

 

 

 

Đối tác

Trả lời