Hướng dẫn sử dụng script 1333+ mẫu chữ động cực đẹp cho after effect, đây là script đã tích hợp sẵn hơn một nghìn mẫu chữ, giúp các bạn dễ dàng sử dụng và tăng năng suất công việc. 1333+ mẫu chữ động cực đẹp cho after effect rất dễ cài đặt và sử dụng nhé các bạn.

1333-text-preset

Thông tin script 1333+ mẫu chữ động cực đẹp cho after effect

Created: 13 April 16
Last Update: 19 April 16
Add-on Files Included: jsxbin, jsxinc
Works With: Mac OSX (64-bit) After Effects CC 2015, Windows (64-bit) After Effects CC 2015, Mac OSX (64-bit) After Effects CC 2014, Windows (64-bit) After Effects CC 2014, Mac OSX (64-bit) After Effects CS5/CS6/CC, Windows (64-bit) After Effects CS5/CS6/CC

Download script 1333+ mẫu chữ động cực đẹp cho after effect

download Plug-in

 

 

 

Đối tác

Trả lời