LoadUP – Script tạo thanh loading chuyên nghiệp cho After Effect, thông thường để tạo thanh loading cho các sản phẩm infographic, game các bạn sẽ phải làm bằng tay, sử dụng các công cụ như Shape layer, mask để tạo. Nhưng giờ đây với LoadUp, các bạn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều khi tạo các thanh loading. Với các dòng lệnh được lập trình sẵn, các bạn sẽ chọn và tùy chỉnh ra mọi kiểu loading mà mình thích theo cá tính của riêng mình.

Thông tin LoadUP – Script tạo thanh loading chuyên nghiệp cho After Effect

Bạn có quyền kiểm soát và điều khiển mọi thông tin về kích thước, vị trí, màu sắc, kiểu dáng, expression….Loadup hỗ trợ những phiên bản after effect sau:

  • After Effects CS6
  • After Effects CC
  • After Effects CC 2014
  • After Effects CC 2015
  • After Effects CC 2015.3
  • After Effects CC 2017
  • After Effects CC 2018

Download LoadUP – Script tạo thanh loading chuyên nghiệp cho After Effect

 

 

 

 

Đối tác

Trả lời