Lovely Slides II – Slide tình yêu đẹp cho after effect, một slide ảnh cực đẹp và lãng mạn cho những bạn nào có nhu cầu muốn lưu giữ lại những khoảnh khắc tình yêu của hai người. Những chuyển cảnh ánh nắng trong Lovely Slides II – Slide tình yêu đẹp cho after effect sẽ đưa tình yêu của các bạn về giai đoạn màu hồng đầy sự lãng mạn và nhẹ nhàng, lưu lại những gì tốt đẹp nhất.
lovely-slides-slide-tinh-yeu-after-effect

Thông tin Lovely Slides II – Slide tình yêu đẹp cho after effect

Created: 8 April 15
After Effects Version: CS5, CS5.5, CS6, CC, CC 2014
Universal Expressions: Yes
Length: 2:25, 5:00
Resolution: 1920×1080
File Size: 321MB
Media Placeholders: 59, 100

Download project Lovely Slides II – Slide tình yêu đẹp cho after effect

download Project

 

 

 

Đối tác

Trả lời