MÚA TƯƠNG TÁC HOLOGRAM

MÚA TƯƠNG TÁC HOLOG

MÚA TƯƠNG TÁC MÀN HÌNH

Chúng tôi là đơn vị đi đầu trong việc cung cấp dịch vụ múa tương tác màn hình led,với nhiều năm kinh nghiệm làm các dự án lớn,đội ngũ kỹ thuật chuyên sâu về múa tương tác.

  • Lên ý tưởng dựa theo yêu cầu kịch bản
  •  Biên đạo bài múa,quay phông xanh
  • Thực hiện các hiệu ứng kỹ xảo
  •  Gửi khách bản final và chỉnh sửa đến khi hoàn tất