Công ty Cổ phần tiếp vận PL(PL-LOGISTICS CORP)là một trong những công ty tiên phong về vận chuyển hàng hóa quốc tế và trở thành Công ty có uy tín và đáng tin cậy nhất trên thị trường giao nhận hiện nay. Đối tác lớn như Viettel, Hanosimex, Panasonic\… Quy mô khoảng 100 người với 3 chi nhánh: HN, HP,tp HCM. Doanh thu liên tục tăng từ năm 2008 là 2 tỷ VND đến năm 2012 là 75 tỷ VND, dự kiến năm 2013 là trên 100 tỷ VND.

Đối tác

Trả lời