Những tính năng mới nhất của Element 3D v2.2 cho After Effect CC 2017, đây là bản mới update, được Video Copilot nâng cấp thêm nhiều tính năng mới vô cùng hữu ích cho người dùng. Bài viết này được việt hóa lại, với mục đích giúp anh em hiểu rõ được các tính năng mà nhà sản xuất cung cấp, chỉ có như vậy các bạn mới sử dụng hết được sức mạnh vô cùng của thằng Element 3D này 😀

Thông tin về Những tính năng mới nhất của Element 3D v2.2

REAL 3D OBJECTS!
  • Import 3D Objects & Textures
  • OBJ & C4D Formats
  • Animation OBJ Sequences
  • Textures: PNG, JPG, HDR, EXR
NEW: Automatic Texture Importing
  • OBJ with MTL
  • C4D Files
OPENGL Shadows: (Faster)
 • Supports Spot Lights & Parralel Lights
• Soft Shadows for Spot Lights
• Up to 8K Map Resolution & Sample Quality
• Shadow range based on map size
IMPROVED SSAO: (Faster)
 • New SSAO includes quality presets
• Tighter contact & SSAO Color Tint
Ray Trace Shadows & AO (slower)
 • Supports All Light types
• Accurate Soft Shadows
• Renders slower & Requires more memory
• Ray Trace features require OpenCL GPU
Ray Traced AO: (Slower)
 • Accurate contact edges
• Slower that SSAO

Download Element 3D v2.2 tại đây: https://hdmotion.edu.vn/video-copilot-plugin

 

 

 

Đối tác

Trả lời