Plug-in Krakatoa for CINEMA 4D v2.4.1.59322 (Win/Mac). Krakatoa cho MAXON CINEMA 4D (còn được gọi là Krakatoa C4D hoặc KC4D cho ngắn) là một plugin dựng hình hạt tích cho hệ điều hành Mac OSX và Microsoft Windows. Krakatoa for Cinema 4D là một plug-in cực kỳ hay chuyên về hạt, mang sức mạnh như Particualar trong After Effect, giúp tạo ra các cảnh từ hạt 3D cực chất, góp phần to lớn và hệ thống kỹ xảo điện ảnh như Mây, Nước, Lửa, Hạt….
krakatoa-production-strip-avtr-mm-gl-01

krakatoa-production-strip-dd-hp-gijoe-03

krakatoa-production-strip-mm-jazz-pltg-02

Các tính năng chính Tổng quan Plug-in Krakatoa for CINEMA 4D v2.4.1.59322 (Win/Mac)

Krakatoa C4D được tích hợp đầy đủ trong CINEMA 4D giao diện người dùng. Nó thực hiện nhiều cảnh dành riêng cho các đối tượng như một PRT Loader để tải hạt từ chuỗi tập tin bên ngoài, lượng PRT và Surface PRT để chuyển đổi khối lượng hình học và bề mặt để chỉ những đám mây. Cả hai CINEMA 4D Emitter và TP hạt bản địa, cũng như X-Hạt và Turbulence FD hệ thống bên thứ 3 được hỗ trợ nguyên bản thông qua các đối tượng trung gian chuyên dụng.

Các Krakatoa renderer là dựa trên CPU, tối ưu hóa cao và nặng nề đa luồng. Nó không đòi hỏi sự hiện diện của một GPU và có thể được sử dụng thành công trên bất kỳ phần cứng chạy Windows hoặc OSX bao gồm cả máy tính xách tay mà không cần máy chuyên dụng cho đồ họa.

Bộ nhớ  Krakatoa được điều chỉnh tự động để phù hợp các tính năng yêu cầu, với một bộ nhớ sử dụng tối thiểu 26 byte cho mỗi hạt.

Krakatoa hỗ trợ tích và phụ gia hạt bóng và cho phép sự pha trộn của hai chế độ. Các shading tích bao gồm kiểm soát mỗi hạt trên màu, mật độ, khí thải và hấp thụ. Các điều khiển Density cho ánh sáng và bóng tính toán có thể được tách riêng để cung cấp kiểm soát cao hơn so với kết quả cuối cùng.

Krakatoa có cả hạt (aka Point) rendering và voxel render chế độ.

Tự đổ bóng và bóng casting từ mờ  các đối tượng hình học được hỗ trợ. Các nguồn ánh sáng CINEMA 4D cơ bản (Omni, Spot, Infinite / Parallel) được hỗ trợ.

Krakatoa tính năng tích hợp Motion BlurDepth Of hiệu ứng máy ảnh Field.

Render thời gian hạt Repopulation cho phép tạo ra các hạt hơn nguồn gốc cung cấp.

Ánh sáng tương tác có thể được nướng vào các file PRT như một kênh chiếu sáng chuyên dụng và cho phép nhanh chóng tái dựng hình của tài sản trước hạt ánh sáng, cũng như cho các kỹ thuật cơ bản relighting.

Một số video về sử dụng và tính năng Krakoata for Cinema 4DDownload Krakoata for Cinema 4D

download Plug-in

 

 

Tải phiên bản cho Mac Tại Đây

 

Đối tác