Plug-in Motion Boutique Pastiche – một hiệu ứng ghép lớp sáng tạo tuyệt vời, nó dành cho các bạn đam mê Motion Graphic. Plug-in Motion Boutique Pastiche giúp các bạn tạo ra các chuyển động nhóm hình ảnh được ghép trên một đối tượng mong muốn môt cách dễ dàng.

Hướng dẫn sử dụng Plug-in Motion Boutique Pastiche

Đối với plug-in này, đơn giản các bạn chỉ cần copy file aex vào thư mục gốc của phần cài đặt AE là nó sẽ tự chạy, đã được bẻ khóa sẵn rồi, cứ thế dùng thôi.

Hướng dẫn kết hợp giữa Motion Boutique Pastiche và Newton2

Một điểm tuyệt vời của thằng này là nó có thể kết hợp luôn cùng người anh em Newton 2 để tạo ra các hiệu ứng vô cùng thú vị.

Hướng dẫn cài đặt:

- Win: copy file .aex vào đường dẫn: C:\Program Files\Adobe\Adobe After Effects CC 2015\Support Files\Plug-ins

- Mac: 
       1.right-click Pastiche_trial and select Open Package,open Contents,MacOS
       2.right-click again on Pastiche_trial and choose Move to Trash
       3.drag the patched Pastiche_trial from the 7z file into the MacOS folder

Download Plug-in Pastiche – Ghép lớp sáng tạo tuyệt vời
download Plug-in

 

 

 

Đối tác