Profile công ty, Profile doanh nghiệp Promo Corporate Package là một mẫu profile năng lực doanh nghiệp cực đẹp dạng Infographic Animation. Bạn có thể tự tay tạo mẫu profile công ty cho doanh nghiệp của mình một cách chuyên nghiệp và hấp dẫn với Promo Corporate Package. Sử dụng đơn giản, thay thế dễ dàng với After Effect từ CS5 trớ lên, profile công ty Promo Corporate Package thực sự rất tuyệt vời.

Profile-cong-ty-profile-doanh-nghiep-Promo-Corporate-Package-2

Thông tin project Profile Công ty Promo Corporate Package

Created: 17 June 15
After Effects Version: CS5, CS5.5, CS6, CC, CC 2014
Universal Expressions: Yes
Length: 3:40
Resolution: 3840×2160
File Size: 190mb

Profile-cong-ty-profile-doanh-nghiep-Promo-Corporate-Package

Download Profile Công ty Promo Corporate Package
download Project

Đối tác