Chỉ số doanh nghiệp Corporate Tech Pack là project giới thiệu công ty, trợ giúp marketing online nhằm tiếp cận khách hàng bằng hiệu ứng hình ảnh đồ họa, mang một cách nhìn mới với các chỉ số doanh nghiệp tới khách hàng không còn sự khô khan.

Chỉ số doanh nghiệp Corporate Tech Pack được tạo bởi 39 scene công nghệ cực đẹp và chất, giúp bạn dễ dàng thay đổi, điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu riêng của bạn và doanh nghiệp.

Có những gì trong gói project Chỉ số doanh nghiệp Corporate Tech Pack

chi-so-doanh-nghiep-corporate-tech-pack

Created: 6 June 14
After Effects Version: CS4, CS5, CS5.5, CS6, CC
Resolution: 1920×1080
File Size: 450mb

Download project chỉ số doanh nghiệp corporate tech pack

download Project

Đối tác

Trả lời