Political Events là project giới thiệu sự kiện chính trị, mở đầu cho một chương trình tin tức, sự kiện. Sự kiện chính trị Political Events là một mẫu tuyệt đẹp . Bằng cách sử dụng mẫu này , bạn có thể gây ấn tượng với khách hàng và khán giả của các bạn . Bạn có thể sử dụng dự án này để giới thiệu sự kiện cho các loại khác nhau của các chương trình . Giống như tin tức, thể thao, thời tiết , kinh tế , thực tế , chính trị , tài liệu , lịch sử , khoa học…

Giới thiệu sự kiện Political Events gồm có các nội dung khác nhau như:

  • Opener
  • Transition (3)
  • Bumper (3)
  • Background Loop
  • Lower Third

project-gioi-thieu-su-kien-political-events

Thông tin project Giới thiệu sự kiện chính trị – Political Events

Created 25 June 14
After Effects Version CS5, CS5.5, CS6
Resolution 1280×720
File Size 203mb

Download project giới thiệu sự kiện chính trị Political Events

download Project

Đối tác

Trả lời