Project Logo Intro – Fast Light Logo Reveal. Một mẫu project logo đẹp để sản xuất một intro cho bạn. Được thiết kế với ý tưởng ánh sáng, đây là một mẫu project logo intro đẹp nên sưu tầm.

Project Logo Intro - Fast Light Logo Reveal 2

Thông tin mẫu project logo intro Fast Light Logo Reveal

Created: 4 June 15
After Effects Version: CS4, CS5, CS5.5, CS6, CC, CC 2014
Uses Plugins:Optical Flares, Trapcode Particular
Universal Expressions: Yes
Length: 0:10
Resolution: 1920×1080
File Size: 91.3mb

Download mẫu project logo intro

download Project

 

 

 

Đối tác

Trả lời