Project Slideshow đẹp tuần 3 tháng 1/2018 Ink Slideshow Presentation 20849687, đây là một slideshow đẹp dành cho after effect. Các bạn có thể sử dụng project slideshow này cho các sản phẩm: intro giới thiệu, video quảng bá sản phẩm, giới thiệu sự kiện, chương trình truyền hình….

Thông tin Project Slideshow đẹp tuần 3 tháng 1/2018 Ink Slideshow Presentation

Thực sự nó là một project rất đẹp với các chuyển động mềm mại của giọt mực lan ra trên giấy, tạo thành một ấn tượng tuyệt vời cho người xem.

 • The modular structure of the project
 • Without additional plug-ins !
 • Works with After Effects CS5, and higher
 • Color control
 • Length 01:32, 01:02, 00:33
 • 45, 28, 15 Images Holders
 • Full HD resolution (1920×1080)
 • Video tutorial included
 • Easy to edit
 • Image and fonts used in preview are not included !
 • Daily support!
 • 21, 14, 8 Text Placeholders

Download Project Slideshow đẹp tuần 3 tháng 1/2018 Ink Slideshow Presentation

 

 

 

 

Đối tác

Trả lời