Các giải pháp xử lý phông xanh(Keying Greenscreen) hoàn toàn được giải quyết hoàn hảo bởi bộ plug-in Redgiant Keying Suite. Cung cấp 3 plug-in cực mạnh gồm Primatte Keyer 5.0, quân bài cực mạnh, được Redgiant ấp ủ làm bá chủ trong bài toán Keying, giải quyết hết tất cả mọi vấn đề liên quan tới keying phông xanh.

Keying suite win

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key Correct – Một công cụ không thể thiếu trong việc giữ cho cái nhìn tổng thể của bạn tự nhiênvà thực tế. Đây là sự tổng hợp của 15 plug-in với các tác dụng làm mềm kênh alpha, màu sắc background và foreground, fix ouline và xóa nhiễu. Warp  Sáu plug-in mạnh mẽ trong Warp cung cấp cho bạn toàn quyền kiểm soát bóng, phản ánh, phát sáng warps điểm góc. Công cụ làm cho bóng  đối tượng bắn vào greenscreen, trong khi các công cụ tạo ra phản xạ như gương phản chiếu hoàn hảo. Công cụ Corner Pin làm thật hơn hình ảnh bị biến dạng đối với công nghệ tiến tiến quay hình ảnh, nhập dữ liệu theo dõi từ Mocha cho After Effects, và thêm biến đổi trung học và chuyển động mờ.

download Plug-in

 

 

 

Pass giải nén: filmmaking.com.vn

Đối tác

Trả lời