SandStorm Motion Kit – Hiệu ứng tan biến theo bão cát – đây là mộ script nữa về tan biến cực chất các bạn nhé, bộ hiệu ứng tan biến theo bão cát này được xây dựng công phu và đi kèm là khả năng hoạt động trên cả PS và AE. SandStorm Motion Kit – Hiệu ứng tan biến theo bão cát tuy hơi khó hình dung chút nhưng đã có hướng dẫn đầy đủ cho các bạn dễ dàng thực hiện.

tan-bien-theo-bao-cat-sandstorm2

Thông tin project SandStorm Motion Kit – Hiệu ứng tan biến theo bão cát

Last Update
Created
Add-on Files Included jsxbin

tan-bien-theo-bao-cat-sandstorm tan-bien-theo-bao-cat-sandstorm4 tan-bien-theo-bao-cat-sandstorm5

Download SandStorm Motion Kit – Hiệu ứng tan biến theo bão cát

download Project

 

 

 

Đối tác

Trả lời