Tạo 200 mẫu chữ tự động trên After Effect với AI.T – Artificial Intelligence Title, đây là một preset khủng với rất nhiều các kiểu tùy biến text cho một sản phẩm video nhanh gọn, chuyên nghiệp, bắt mắt mà vô cùng dễ dàng. Với preset tạo chữ tự động trên After Effect, bạn tha hồ sáng tạo mà không sợ đơn điệu và nhàm chán vì hết ý tưởng.

 

Thông tin Tạo 200 mẫu chữ tự động trên After Effect với AI.T – Artificial Intelligence Titles

Last Update
Created 20 June 18
Add-on Files Included jsxbin
Works With Mac OSX (64-bit) After Effects CC 2018, Windows (64-bit) After Effects CC 2018, Mac OSX (64-bit) After Effects CC 2017, Windows (64-bit) After Effects CC 2017, Mac OSX (64-bit) After Effects CC 2016, Windows (64-bit) After Effects CC 2016, Mac OSX (64-bit) After Effects CC 2015
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT
- COPY FILE (AIT) Artificial Intelligence Titles.jsxbin VÀ THƯ MỤC (AIT) VÀO ĐƯỜNG DẪN: C:\PROGRAMFILE\ADOBE\AFTER EFFECT\SUPPORT FILE\SCRIPT\UISCRIPT PANEL, SAU ĐÓ RA PHÍA NGOÀI COPY ĐÈ FILE Artificial Intelligence Titles.jsxbin Ở NGOÀI VÀO LÀ OK.

Download Tạo 200 mẫu chữ tự động trên After Effect với AI.T – Artificial Intelligence Titles

Đối tác

Trả lời