Tạo kỹ xảo Hành tinh chết với After Effect là một bài hướng dẫn học kỹ xảo điện ảnh nâng cao, đây là một bài tutorial việt hoá trong chuỗi chương trình Việt hoá tutorial after effect mà HDMotion triển khai cách đây đã lâu. Tạo kỹ xảo hành tinh chết với After Effect thuộc dạng VFX graphic, nó sẽ cung cấp cho các bạn một nền tảng bài bản để tạo ra một sản phẩm VFX hoàn thiện. Sau khi thực hiện xong sản phẩm này, bạn có đủ kĩ năng để phát triển các sản phẩm tương tự theo ý tưởng của riêng mình.

Đây là một bài tut mức độ khó ở dạng trung bình, những bạn đã tiếp xúc với After Effect đều có thể thực hiện được dễ dàng.

Tải project Tạo kỹ xảo Hành tinh chết với After Effect – Học VFX nâng cao về thực hành

 

 

 

Đối tác

Trả lời