Tạo Sóng nhạc 3D trong After Effect với Audio Spectrum và 3D Camera Tracker. Trong bài hướng dẫn lần này, chúng ta sẽ reset bản thân bằng cách thay thể kiểu hiển thị sóng nhạc truyền thống thành một dạng mới hay hơn là dạng 3D khi kết hợp giữa hiệu ứng Audio Visualizer với Camera track nhé các bạn. Tạo sóng nhạc 3D sẽ cho ra các sản phẩm vô cùng thú vị đó, hãy cùng xem nhé 😀

Đối tác

Trả lời