Thế giới Motion Graphic Explainer World Video Toolkit Library

More videos
Views
   

Thế giới Motion Graphic Explainer World Video Toolkit Library là một thư viện đồ sồ về motion graphic, có hầu như đầy đủ toàn bộ những gì mà bạn cần cho công việc của mình. Thế giới Motion Graphic Explainer World Video Toolkit Library với hàng nghìn mẫu chuyển động khác nhau từ người đến đồ vật, theo các chủ đề, chưa bao giờ có một thư viện lớn đến vậy. Với khả năng tùy biến cực sâu, Premiumilk từ lâu đã luôn không phụ mong đợi của người dùng. Bạn hoàn toàn có thể lựa chọn, tùy chỉnh các đối tượng cho phù hợp với nhu cầu của mình.

Thông tin gói Thế giới Motion Graphic Explainer World Video Toolkit Library

Explainer World Video Toolkit Library V.3

 • 48 Design Concepts Added

Explainer World Video Toolkit Library V.2

 • 16 Logo Cartoon Animations Added
 • 40 Icons Words Added
 • Animated Typography Added
 • All Characters are standalone projects in order not to have a heavy project. Select the characters you need and import them to any character. Import Backgrounds and Icons as separated projects.
 • Explainer World Story A Included
 • 60 Pre-made Characters (25 Male, 25 Female, 5 Boys, 5 Girls)
 • 20 Pre-Made Projects (Family, Office, Cinema, Fitness, Hospital, Restaurant, Hero, Adventure, Police, Culture, Circus, Elderly, Space, Playground, Construction, Xmas, Lab, Fashion,Home, E-Shop)
 • 50 Pose Animations for each Character
 • In-Loop-Out Animations
 • Face Controller
 • Head Size Controller
 • 12 Face Emotions
 • Auto Lip-Sync Face FX
 • Customise your Own Character
 • 50 Backgrounds
 • 80 Animated Hands with Elements & Text
 • 48 Design Concepts
 • 32 Logo Animations
 • 40 Icon Words
 • 1000+ Animated Icons – 54 Categories (Agriculture Animated text Baby Badges & Ribbons Beauty Body Organs Bubbles Buildings Camera Car Service Casino Celebrate Cinema Clothes Corporate People Creative Dentist Digital Marketing Doc & Software E-commerce E-shop Ecology Education Electronic Emotions Energy Financial Fitness Food Hands Health Home Cleaning Infographics Iwatch Law Medical Office Pets Real Estate Science Security Seo Shopping Social Media Sound Music Sports Technology Transport Travel Travel Destinations Weather Web Wedding Xmas)
 • 38 Flat Animated World Cities
 • 190 Country Maps with Capitals
 • 200 Country Flags

Download gói Thế giới Motion Graphic Explainer World Video Toolkit Library

 

 

 

Đánh giá

Độ chất
Ứng dụng
Dù có bỏ tiền mua cũng đáng!!!
Quá tuyệt vời!!!
About The Author
- Thanh niên mềm ^^ Yêu thích Kỹ xảo điện ảnh, không sang chảnh, cũng chẳng bảnh :D