Thiết kế trường quay ảo là một khái niệm tạo ra một background mới cho nhân vật khi quay trên phông xanh cho các chương trình tin TV. Giờ đây bạn có thể thiết kế trường quay ảo đơn giản với gói HDMnews4 cực kỳ đơn giản và chuyên nghiệp với after effect.

Thiết kế trường quay ảo nhanh, đẹp, chuyên nghiệp là điều mà bạn hoàn toàn có thể thực hiện được khi download và sử dụng gói Broadcast Design News HDMnews4.

 

thiet_ke_truong_quay_ao_don_gian thiet_ke_truong_quay_ao_don_gian_2 thiet_ke_truong_quay_ao_don_gian_3

 

 

Có những gì trong gói thiết kế trường quay ảo đơn giản HDMnews4


Created 28 October 13
After Effects Version CS4, CS5, CS5.5,CS6, CC,CC 2014
Resolution Resizable
File Size 1024mb

Download HDMnews4


download Project

 

 

Đối tác

Trả lời