Thư viện cháy nổ MotionVFX_mBlast 2K làm phim hành động bao gồm gần 100 file cháy nổ chuyên nghiệp dùng để sản xuất các thước phim hành động, giả tưởng. Với thư viện cháy nổ bạn dễ dàng tạo ra các thước phim hành động trên máy tính mà không cần phải tham gia trực tiếp đấy nguy hiểm.

thu-vien-vu-no-motionvfx_mblast

Thông tinThư viện cháy nổ MotionVFX_mBlast 2K làm phim hành động

> 70 file MOV Alpha 2K
> Size: 35GB

01. Fireball Explosions
02. Fast Fire Explosion
03. Side Fire Bursts
04. Burning Flames
05. Dust Elements
06. Gun Powder Charges
07. Dirt
08. Water Charges
09. Smoke Charges
10. Muzzle Flash

Download Thư viện cháy nổ MotionVFX_mBlast 2K làm phim hành động

Link download 8 part: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

 

 

Đối tác

Trả lời