Thư viện hiệu ứng pháo hoa cực chất cho làm kỹ xảo – VFX Fireworks. Đây là thư viện video pháo hoa được tạo bằng phần mềm đồ họa kỹ xảo After Effect, đã render rồi nên rất nhẹ nhàng và vô cùng dễ kết hợp. Chỉ cần một chút ý tưởng và Thư viện hiệu ứng pháo hoa cực chất cho làm kỹ xảo sẽ giúp bạn tạo ra những sản phẩm vô cùng hấp dẫn.

Thông tin Thư viện hiệu ứng pháo hoa cực chất cho làm kỹ xảo

  • 1080p digital firework effects.
  • Pack of nineteen fireworks
  • Size: 222 Mb

Download Thư viện hiệu ứng pháo hoa cực chất cho làm kỹ xảo

 

 

 

 

Đối tác