Thư viện Máu, Sơn, Mực MotionVFX mSplatter 4K cho làm phim kỹ xảo. Đây là một gói MotionVFX mSplatter chuyên về chất lỏng như Máu, Sơn, Mực, Vết quẹt…để phục vụ các bạn Drag & Drop vào sản phẩm của mình. MotionVFX mSplatter là một bộ dữ liệu chuyên dụng và vô cùng tuyệt vời.
MotionVFX-mSplatter

Thông tin gói dữ liệu Thư viện Máu, Sơn, Mực MotionVFX mSplatter 4K cho làm phim kỹ xảo

Với hơn 100 organic pre-keyed QuickTime-based splatter elements for any compositing software,thư viện máu này cung cấp cho chúng ta một khu dữ liệu đủ để thực hiện các công việc của các bạn.
4K Apple PNG (3840×2160, 29.97 fps)

Download gói Thư viện Máu, Sơn, Mực MotionVFX mSplatter 4K cho làm phim kỹ xảo

download Project

 

 

 

Đối tác

Trả lời