• Trailer là một đoạn phim quảng cáo cho một bộ phim hoặc một chương trình nghe nhìn. Trên các kênh chuyên phim như HBO, StarMovie…
  • Trailer Là 1 đoạn được trích ra từ trong phim dùng để quảng cáo.
  • Trailer là lấy 1 đoạn film, video hay live show để giới thiệu về nó
  • Trailer là lúc sản phẩm đã hoàn chỉnh, người ta sẽ cắt ra để quảng cáo trọn vẹn hơn đúng mục đích và chiến lược của nhà sản xuất.

Trailer còn có tên gọi khác là Preview. Một trailer chuẩn thì thường có độ dài khoảng 1 phút rưỡi đến 3 phút.

Một bộ phim sẽ có thể có nhiều trailer, và trailer sau sẽ dài hơn trailer trước.

Trailer tuy ngắn nhưng nó vẫn có một cấu trúc kịch bản riêng nhằm tóm tắt chủ đề phim/video/show một cách hoàn chỉnh và kèm theo đó là những hình ảnh hấp dẫn nhất.

Đối tác

Trả lời