VFX BOX – Đại chưởng cự VFX plug-in hỗ trợ AE+PR, plug-in khủng nhất về VFX với thư viện cực lớn hỗ trợ trực tiếp cho cả PR và AE, cực kỳ tiện lợi cho tất cả những ai làm dựng hình hay kỹ xảo điện ảnh. Đây đúng là một plug-in nên có trong thư viện của bạn. Điểm mạnh của VFX Box mà mình phát hiện ra là chúng ta có thể dễ dàng thêm các footage của chúng ta vào thư viện quản lý để xem và làm việc dễ dàng, tiện lợi theo đúng cấu trúc của nó.

Thông tin VFX BOX – Script quản lý VFX Footage cực đỉnh hỗ trợ AE+PR

VFX Box bản thân nó cung cấp hơn 300 footage cực chất với rất nhiều hạng mục như Transition, Overlay, Luts…Các bạn có thể xem thêm các mục tích hợp sẵn tại đây:

PACKAGE INCLUDE:

225 OVERLAYS:

 • 40 smoke elements
 • 35 bokeh elements
 • 35 light leaks elements
 • 32 experimental elements
 • 30 spark elements
 • 19 ash elements
 • 19 color smoke elements
 • 15 dust elements

100 COLOR LUTS:

 • 25 contrast style luts
 • 25 matte style luts
 • 20 deep matte style luts
 • 15 bw contrast style luts
 • 15 bw matte style luts

50 TRANSITIONS:

 • 30 bokeh transitions
 • 20 line transitions

PLUGIN VFX BOX:

 • Hỗ trợ AE 2014 trở lên
 • Hỗ trợ PR PRO 2014 trở lên

Download VFX BOX – Script quản lý VFX Footage cực đỉnh hỗ trợ AE+PR

Để cài đặt và bé khóa cũng như load thêm các thư viện vào mời các bạn xem video, mình đã hướng dẫn rất kĩ rồi nhé 😉

 

 

 

Đối tác

Trả lời