Sequence 01.Still019

Re: 1920×1080
Size: 77MB
Time: 10s
Type: Animate Background

http://hdmotion.vn
http://facebook.com/hdmotiovn

DOWNLOAD VIDEO BACKGROUND:

download BG Footage

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG

VIDEO ĐẸP
ỨNG DỤNG
Đây là một Video Background nhẹ nhàng, có thể ứng dụng làm nền cho Title hoặc làm nền cho giới thiệu sản phẩm, slide show...
GOOD

VIDEO BACKGROUND ĐẸP TUẦN 3 THÁNG 7 – I Put A Spell On You

| VIDEO BACKGROUND | 2 Bình luận
About The Author
- Thanh niên mềm ^^ Yêu thích Kỹ xảo điện ảnh, không sang chảnh, cũng chẳng bảnh :D

2 Bình luận