Một Video Background dải ngân hà cực đẹp, thích hợp cho bạn làm các sản phẩm về không gian. Dễ dàng kết hợp với Text và Ánh sáng. Full HD.

 Re: 1920x1080
 Size: 180MB
 Time: 10s
 Type: Animate Background

Library Free Video Background HD: http://www.youtube.com/playlist?list=PL3zlIb99YegnPRFsPqkXSlyDZe726KcSS

http://hdmotion.edu.vn
http://facebook.com/hdmotiovn

 

DOWNLOAD VIDEO BACKGROUND:

[sociallocker id=”1103″]download BG Footage[/sociallocker]

 

Đối tác

Trả lời