Hiệu ứng mạng lưới Plexus nâng cao Finger Tutting là bài thứ 6 trong Dự án Việt hóa tutorial After Effect được triển khai bởi HDMotion. Trong bài Hiệu ứng mạng lưới plexus nâng cao Finger Tutting mang tới cho các bạn kiến thức chuyên sâu về plug-in Plexus để các bạn có thể áp dụng tạo ra các sản phẩm thực tế như sản phẩm truyền thông mà các bạn đang thấy. Mời các bạn cùng xem bài tut Hiệu ứng mạng lưới Plexus nâng cao Finger Tutting.

Bài 6 Dự án Việt hóa After Effect – Hiệu ứng mạng lưới Plexus nâng cao Finger Tutting

Để thực hành được bài này các bạn cần cài đặt Plug-in Plexus, các bạn có thể download plug-in này tại đây.
download Plug-in

 

 

 

Dữ liệu thực hành các bạn có thể download tại đây

 download Project

 

 

 

Đối tác

Trả lời